فصل۳۸و آخــــــــــــر

امیدوارم ازرمان خوشتون اومده باشه.


موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:24 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
نظر یادتون نره...

فصل ۳۷


موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:23 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
۳۶
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:22 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
فصل ۳۵
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:21 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
۳۲ و ۳۳
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:20 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
نظر یادتون نره...
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:20 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
۳۰و۳۱
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:19 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
فصل ۲۹
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:18 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
نظر یادتون نره...
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:17 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
نظر یادتون نره...

۲۶ و۲۷


موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:16 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
۲۵
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:15 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
فصل ۲۳
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:14 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
۲۴
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:14 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
نظر یادتون نره...

فصل ۲۲


موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:13 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
فصل ۲۱
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:12 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
فصلای ۱۹ و ۲۰
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:11 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
۱۷ و ۱۸


موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:10 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
نظر یادتون نره...
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:9 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
فصلای ۱۳ و ۱۴
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:8 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
۱۱ و ۱۲
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:7 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
اینم از فصل ۹ و ۱۰
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:6 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
نظر یادتون نره...
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:5 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
نظر یادتون نره...
موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:4 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
رمان پنجره
نویسنده : فهیمه رحیمی
چاپ هجدهم 1386
انتشارات چکاوک
تعداد فصلهای کتاب : 38 فصل
تعداد صفحات کتاب : 454 صفحه

ایستاده بودم منتظر به امید دستی که پنجره ام را بروی روشنایی باز کند و تو آن را گشودی با سخاوت خورشید و رحمت باران.
دانه ام را از کویر نادانی برون آوردی و در دشت علم رویاندی. من با دستهای تو بارور شدم و رشد کردم تو مرا به انتهای دشت بردی در آنجا اقاقیهایی دیدم که نور می پاشیدند و از دیار شب گذر می کردند.
تو یک اقاقی به دستم دادی و راهم را روشن نمودی اینک ما ایستاده ایم. من و تو، تا که باز کنیم پنجره بسته را بر روی طالبان نور. روبرویمان دریچه ای است که بدشت روشنایی گشوده می شود.موضوعات مرتبط: رمان پنجره fahime rahimi

ادامه رمان
تاريخ : ۹۱/۰۶/۰۹ | 17:2 | نویسنده : محدثه (ادمین) |
.::.